top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraLenka Záveská

Co zařídit po předání nemovitosti?

Už pomalu odnášíte poslední krabici, loučíte se s domovem a chystáte nemovitost na předání. Co vše zařídit poté co naposledy zazvoníte vašimi klíči od bytu nebo domu?


Co je psáno, to je dáno


Dejte novému majiteli podepsat protokol o tom, že si klíče a nemovitost převzal. Do protokolu zaznamenejte, že předání proběhlo řádně, ale i případné námitky kupujícího zejména v případě, kdy nemovitosti nejsou předávány v dohodnutém stavu. Je záhodno domluvit v takové situaci na případné kompenzaci a tuto skutečnost taktéž do protokolu uvést.


Odhlášení plateb za energie


Do protokolu zároveň nezapomeňte opsat stav všech měřidel (elektroměr, plynoměr, vodoměr, měřidla tepla v bytě aj.). Zrušte všechny platby. U většiny dodavatelů energií můžete použít jejich formuláře z webu a vše vyřídit elektronicky naskenováním patřičných dokumentů.


Můžete se také domluvit s kupujícím na tom, že přepisy energií provedete společně návštěvou nejbližšího kontaktního místa, nebo jej k tomu můžete zplnomocnit. Pak ale pozor, ohlídejte si, že kupující za vás odhlášení skutečně zařídil.


U bytů máte některé energie (voda, topení) řešeny prostřednictvím SVJ, nebo správcovské firmy. Tou bývá mnohdy bytové družstvo, které spravuje chod domu. Změnu majitele je tedy nutné oznámit i zde.


Nové bydliště = nové doklady


Změnu adresy trvalého bydliště provedete na příslušném úřadě v místě, kde se chcete nahlásit k novému pobytu. Starý úřad navštěvovat nemusíte, ale pokud si nejste jisti, že máte řádně uhrazeny všechny platby (nejčastěji svoz komunálního odpadu, poplatek za psa atp.), informujte se.


Ruku v ruce se změnou adresy pobytu a novým občanským průkazem jde také výměna řidičského oprávnění, malého technického průkazu k vozidlu, uvedení změny bydliště do velkého technického průkazu atp. Zkrátka nezapomeňte informovat banky, lékaře, pojišťovny a další instituce, se kterými máte co do činění.


Nechejte si přesměrovat poštu, jelikož ještě nějaký čas vám mohou na starou adresu odcházet důležitá psaní.


Zrušení pojištění nemovitosti


Po předání klíčů již odpovědnost za škodu přechází na kupujícího, můžete tedy z důvodu prodeje pojistnou smlouvu ukončit.


Odhlášení daně z nemovitých věcí


Oznamte prodej nemovitosti správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období. Pokud jste například prodali v únoru, půjde platba daně z nemovitých věcí za příslušný rok za vámi, tato daň se platí dopředu na celý rok. Rozhodným dnem pro určení plátce, je stav v katastru nemovitostí k 1. lednu. "Výjimkou" je situace, kdy návrh na vklad byl podán ještě v prosinci, ale zápis proveden až v lednu. V takovém případě budou daň přiznávat od nového roku noví majitelé.


Daň z příjmu


Pokud nesplňujete podmínky pro osvobození od daně z příjmu, musíte příjem (zisk) z prodeje nemovitosti zdanit. Osvobozeni jste, pokud jste splnili tzv. časový test, tj. nemovitost jste vlastnili minimálně 5 let, nebo pokud jste v nemovitosti alespoň 2 roky trvale pobývali. Pokud jste v nemovitosti bydleli kratší dobu, ale do dvou let použijete zisk z prodeje na uspokojení vlastní bytové potřeby, budete rovněž od daně z příjmu osvobozeni.


Není toho málo, že? Dobrá zpráva je, že pokud prodáváte přes nás, body 1. a 2. s Vámi vyřídíme my.


Stále tápete, nebo víte o dalších úkonech, na které se nesmí po předání zapomenout?

Napište nám nebo zavolejte.

82 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page