top of page
Vyhledat
 • Obrázek autoraLenka Záveská

Daň z nemovitých věcí v roce 2024

Aktualizováno: 11. 1.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024 je středa 31.1.2024 a jsou povinni ho podat zejména všichni, kdo v r. 2023 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku). Od 1. 1. 2024 dochází k navýšení sazeb daně o cca 80 % oproti roku 2023.

formulář daňového přiznání pro daň z nemovitých věcí

Na koho se povinnost podat přiznání vztahuje?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí jste povinni podat při změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo při změně v osobě poplatníka, tj. zejména:

 • koupě pozemku, zdanitelné stavby nebo bytové či nebytové jednotky;

 • prodej nebo darování pozemku, zdanitelné stavby nebo bytové či nebytové; jednotky, pokud poplatníkovi ještě nějaká nemovitá věc zbývá;

 • nástavba, přístavba či likvidace zdanitelné stavby;

 • změny výměry pozemku;

 • změny některých druhů pozemku atd.;

 • nabytí nemovitých věcí děděním nebo darem;

přičemž rozhoduje stav k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

Pokud jste podávali daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u vás skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, daňové přiznání již nepodáváte.


POZOR! Novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí krom navýšení sazeb řadu dalších změn, které budou platit již od roku 2024. Zkontrolujte si zde, zdali se změny nevztahují i na vás.

Například:

 • Získali jste stavební povolení nebo už stavíte budovu (např. rodinný dům) na pozemku, kde již stojí jiná budova? Pokud ano, vzniká Vám povinnost podat daňové přiznání a pozemek v rozsahu budoucí stavby zdanit vyšší sazbou pro stavební pozemky. Nově již není rozhodující, zda na stejném pozemku stojí i jiná budova.

 • Nově budou muset podávat daňové přiznání a stanou se poplatníky daně k dané nemovitosti např. osoby, které užívají pozemek, který je v majetku SPÚ (Státní pozemkový úřad), a nemají s tímto úřadem uzavřenu nájemní nebo pachtovní smlouvu; užívají pozemek, stavbu nebo jednotku, které jsou v majetku ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, tj. mají s úřadem uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu nebo užívají nemovitou věc bez smlouvy; či užívají stavbu nebo jednotku, jejíž vlastník není znám.

 • Dochází k rozšíření osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek, které slouží zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a k rozšíření osvobození od daně z pozemků území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny. Nově se osvobození vztahuje i na pozemky v národním parku v zóně přírodě blízké.


Kam se podává?

Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně - tím je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se vaše nemovitost nachází (podrobnosti o tom, kde je veden spis týkající se vaší nemovitosti najdete na tomto odkazu). Přiznáváte-li více nemovitostí v působnosti různých finančních úřadů, podává se daňové přiznání u každého z nich samostatně.

 • Pozn.: Za nemovitost v SJM nebo v podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost).


Formulář

Formulář daňového přiznání lze stáhnout na webu finanční správy nebo vyplnit online a interaktivně s možností okamžitého odeslání, a to prostřednictvím aplikace Online finanční úřad. Po přihlášení do daňové informační schránky Plus (tzv. „DIS+“) lze nechat daňového přiznání předvyplnit údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí. Více informací je k dispozici na webu Finanční správy.


Do kdy je čas na úhradu daně? 

Daň je splatná 31.5.2024, ale pokud je daň vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, 1. splátka se musí uhradit do 31.5., 2. splátka do 30.11. (s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kde je splatnost k 31.8. a k 30.11.).


Jak daň zaplatím?

Máte několik možností:

 1. Složenka. Poplatníkům daně z nemovitých bude v roce 2024 zaslána složenka (Poštovní poukázka A), prostřednictvím které je úhrada daně zpoplatněna dle aktuálního ceníku České pošty s. p. V případě, že nechcete platit za úhradu daně poplatek České poště, musíte přejít na některý z níže uvedených způsobů platby.

 2. SIPO. Nejpohodlnější a bez každoročních starostí je placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Aby tímto způsobem mohl poplatník uhradit daň už za r. 2024, musí doručit tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na příslušný finanční úřad do 31.1.2024. Více zde.

 3. Elektronicky.

 • Datová schránka. Vlastníte-li datovou schránku, obdržíte údaje o platbě pouze do ní. Složenku neobdržíte. Pokud si přejete být vyrozumíváni jinak, musíte podat žádost, pokyny zde.

 • "Online finanční úřad". Jestliže má poplatník přístup do Daňové informační schránky plus (DIS+), zobrazí se mu údaje pro placení daně tam a složenku již neobdrží.

 • E-mail. Poplatník, který nemá zřízeno SIPO ani datovou schránku, může požádat  o zaslání informací o platbě e-mailem. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě. Písemnou žádost musí doručit do 15.3.2024 na příslušný finanční úřad. Více informací i žádost naleznete ZDE.


Prodal/a, nebo jiným způsobem jsem pozbyl/a v roce 2023 nemovitost, jak se odhlásím z povinnosti platit daň?

Jsou 2 varianty, podle toho, jestli poplatník pozbyl vše, co v daném kraji vlastnil, nebo mu ještě něco zůstalo:


 1. Daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2023 nemovitost prodali, ale v daném kraji (působnost krajského finančního úřadu) jim ještě nějaká nemovitost zbyla. V těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daně. Dílčí daňové přiznání však nelze podat elektronicky. Podrobnosti zde.

 2. Ti prodávající, kteří v r. 2023 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu. Učiníte tak volnou formou, formulář pro oznámení není předepsán. Doporučujeme nechat si podání potvrdit, pokud řešíte tuto věc osobně na podatelně FÚ. Nebo zašlete tuto informaci finančnímu úřadu doporučeně poštou, či prostřednictvím datové schránky.


Máte dotazy? Neváhejte kontaktovat, ráda pomohu.

Poradí vám i na příslušném finančním úřadě - obvykle pracovníci ochotně zodpovídají dotazy i telefonicky. Další podrobnosti k dani naleznete přímo na stránkách finanční správy. Doporučuji tamtéž neopomenout zejména sekci nejčastějších dotazů.


Autor: Mgr. Lenka Záveská Köstingerová

makléřka Lenka Záveská Köstingerová z jičínské realitní kanceláře ZKreality

Jsem realitní makléřka v Jičíně. S prodejem nemovitostí pomáhám klientům již od roku 2012.


Máte dotazy ohledně realitní problematiky? Kontaktujte .


Telefon: 724 458 774

E-mail: lenka@zkreality.cz

www.lenkazaveskakostingerova.czZdroj: Finanční správa, ABES

1 664 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page