Vyhledat
  • Lenka Záveská

Daň z nemovitých věcí v roce 2022

Aktualizováno: 15. 1.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je pondělí 31.1.2022 a jsou povinni ho podat zejména všichni, kdo v r. 2021 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku).

formulář daňového přiznání pro daň z nemovitých věcí

Na koho se povinnost podat přiznání vztahuje?


Daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2022. Pokud jste podávali daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u vás skutečnosti rozhodné pro stanovení daně (např. provedení přístavby, demolice, změna druhu nebo výměry pozemku aj.) daňové přiznání již nepodáváte.


Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně - tím je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se vaše nemovitost nachází (podrobnosti o tom, kde je veden spis týkající se vaší nemovitosti najdete na tomto odkazu). Přiznáváte-li více nemovitostí v působnosti různých finančních úřadů, podává se daňové přiznání u každého z nich samostatně.

  • Pozn.: Za nemovitost v SJM nebo v podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost).

Formulář daňového přiznání lze stáhnout na webu finanční správy nebo vyplnit interaktivně s možností odeslat přímo prostřednictvím datové schránky na daňovém portálu.

  • Pozor: Poplatník, který má aktivní datovou schránku, je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím. Pokuta za porušení této povinnosti a podání na papírovém formuláři je 2.000 Kč.


Do kdy je čas na úhradu daně? 


Daň je splatná 31.5.2022, ale pokud je daň vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, 1. splátka se musí uhradit do 31.5., 2. splátka do 30.11. (s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kde je splatnost k 31.8. a k 30.11.).Jak daň zaplatím?


Máte celkem 3 možnosti:


  1. Daň je možné hradit prostřednictvím SIPO. Aby tímto způsobem mohl poplatník uhradit daň už za r. 2021, musí doručit tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na příslušný finanční úřad do 31.1.2022.

  2. Finanční úřad zasílá složenku s údaji pro zaplacení daně na adresu poplatníka nebo do datové schránky, má-li ji poplatník zřízenou.

  3. Poplatník, který nemá datovou schránku, může požádat  o zaslání informací o platbě e-mailem. Písemnou žádost musí doručit do 15.3.2022 na příslušný finanční úřad. Žádost je ke stažení ZDE.Prodal/a, nebo jiným způsobem jsem pozbyl/a v roce 2021 nemovitost, jak se odhlásím z povinnosti platit daň?


Jsou 2 varianty, podle toho, jestli poplatník pozbyl vše, co v daném kraji vlastnil, nebo mu ještě něco zůstalo:


  1. Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2021 nemovitost prodali, ale v daném kraji (působnost krajského finančního úřadu) jim ještě nějaká nemovitost zbyla.

  2. Ti prodávající, kteří v r. 2021 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu. Učiníte tak volnou formou, formulář pro oznámení není předepsán. Doporučuji nechat si podání potvrdit, pokud řešíte tuto věc osobně na podatelně FÚ. Nebo zašlete tuto informaci finančnímu úřadu doporučeně poštou, či prostřednictvím datové schránky.Kolik zaplatím na dani z nemovitostí?


Pro vyměření daně z nemovitých věcí neexistuje jednotný výpočet, záleží na typu nemovitosti (dům, byt, pozemek), druhu pozemku (orná půda, trvalý travní porost atp.), výměře a na hodnotě koeficientu, který se u jednotlivých obcí liší (koeficienty pro výpočet daně si určují pro každý rok přímo samotné obce). Nemusíte se ale bát, že platba daně z nemovitých věcí vás zruinuje. Běžně se pohybuje "jen" v řádech stovek až tisíců korun za jeden celek nemovitostí v jednom katastru (uvažuji zde průměrný byt nebo dům se zahradou v okrese Jičín).


Máte dotazy? Neváhejte kontaktovat, ráda pomohu.

Poradí vám i na příslušném finančním úřadě - obvykle pracovníci ochotně zodpovídají dotazy i telefonicky. Další podrobnosti k dani naleznete přímo na stránkách finanční správy. Doporučuji tamtéž neopomenout zejména sekci nejčastějších dotazů.


Autor: Mgr. Lenka Záveská Köstingerová

makléřka Lenka Záveská Köstingerová z jičínské realitní kanceláře ZKreality

Jsem realitní makléřka v Jičíně. S prodejem nemovitostí pomáhám klientům již od roku 2012.


Máte dotazy ohledně realitní problematiky? Kontaktujte .


Telefon: 724 458 774

E-mail: lenka@zkreality.cz

www.lenkazaveskakostingerova.czZdroj: ABES, Finanční správa

1 000 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše