top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraLenka Záveská

Daň z nemovitých věcí v roce 2023

Aktualizováno: 17. 1.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je úterý 31.1.2023 a jsou povinni ho podat zejména všichni, kdo v r. 2022 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku).

formulář daňového přiznání pro daň z nemovitých věcí

Na koho se povinnost podat přiznání vztahuje?


Daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2023. Pokud jste podávali daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u vás skutečnosti rozhodné pro stanovení daně (např. provedení přístavby, demolice, změna druhu nebo výměry pozemku aj.) daňové přiznání již nepodáváte.


Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně - tím je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se vaše nemovitost nachází (podrobnosti o tom, kde je veden spis týkající se vaší nemovitosti najdete na tomto odkazu). Přiznáváte-li více nemovitostí v působnosti různých finančních úřadů, podává se daňové přiznání u každého z nich samostatně.

  • Pozn.: Za nemovitost v SJM nebo v podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost).


Formulář

Formulář daňového přiznání lze stáhnout na webu finanční správy nebo vyplnit interaktivně s možností odeslat přímo prostřednictvím datové schránky na daňovém portálu.


Nově finanční úřad doporučuje tento postup: "Online finanční úřad, pomocí kterého mohou podat daňové přiznání elektronicky z pohodlí domova a nově využít službu Ověření na katastr nemovitostí, prostřednictvím které lze ověřit, zda údaje uvedené v daňovém přiznání odpovídají údajům v katastru nemovitostí. Více informací je k dispozici na webu Finanční správy".


Do kdy je čas na úhradu daně? 


Daň je splatná 31.5.2023, ale pokud je daň vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, 1. splátka se musí uhradit do 31.5., 2. splátka do 30.11. (s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kde je splatnost k 31.8. a k 30.11.).Jak daň zaplatím?


Máte několik možností:

  1. Složenka. POZOR! Od 1. ledna 2023 nově dochází ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS (neboli „daňová složenka“), kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty s. p. Poplatníkům daně z nemovitých bude v roce 2023 zaslána složenka (Poštovní poukázka A), prostřednictvím které je úhrada daně zpoplatněna dle aktuálního ceníku České pošty s. p. V případě, že jste doposud platili daň z nemovitých věcí prostřednictvím složenky a nechcete platit za úhradu daně poplatek České poště, musíte přejít na některý z níže uvedených způsobů platby.

  2. SIPO. Nejpohodlnější a bez každoročních starostí je placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Aby tímto způsobem mohl poplatník uhradit daň už za r. 2023, musí doručit tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na příslušný finanční úřad do 31.1.2023. Více zde.

  3. Elektronicky.

  • Datová schránka. Vlastníte-li datovou schránku, obdržíte údaje o platbě pouze do ní. Složenku neobdržíte.

  • "Online finanční úřad". Jestliže má poplatník přístup do Daňové informační schránky plus (DIS+), zobrazí se mu údaje pro placení daně tam a složenku již neobdrží.

  • E-mail. Poplatník, který nemá zřízeno SIPO ani datovou schránku, může požádat  o zaslání informací o platbě e-mailem. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě. Písemnou žádost musí doručit do 15.3.2023 na příslušný finanční úřad. Více informací i žádost naleznete ZDE.


Prodal/a, nebo jiným způsobem jsem pozbyl/a v roce 2022 nemovitost, jak se odhlásím z povinnosti platit daň?


Jsou 2 varianty, podle toho, jestli poplatník pozbyl vše, co v daném kraji vlastnil, nebo mu ještě něco zůstalo:


  1. Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2022 nemovitost prodali, ale v daném kraji (působnost krajského finančního úřadu) jim ještě nějaká nemovitost zbyla.

  2. Ti prodávající, kteří v r. 2022 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu. Učiníte tak volnou formou, formulář pro oznámení není předepsán. Doporučujeme nechat si podání potvrdit, pokud řešíte tuto věc osobně na podatelně FÚ. Nebo zašlete tuto informaci finančnímu úřadu doporučeně poštou, či prostřednictvím datové schránky.


Máte dotazy? Neváhejte kontaktovat, ráda pomohu.

Poradí vám i na příslušném finančním úřadě - obvykle pracovníci ochotně zodpovídají dotazy i telefonicky. Další podrobnosti k dani naleznete přímo na stránkách finanční správy. Doporučuji tamtéž neopomenout zejména sekci nejčastějších dotazů.


Autor: Mgr. Lenka Záveská Köstingerová

makléřka Lenka Záveská Köstingerová z jičínské realitní kanceláře ZKreality

Jsem realitní makléřka v Jičíně. S prodejem nemovitostí pomáhám klientům již od roku 2012.


Máte dotazy ohledně realitní problematiky? Kontaktujte .


Telefon: 724 458 774

E-mail: lenka@zkreality.cz

www.lenkazaveskakostingerova.czZdroj: Finanční správa, ABES

1 418 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page