top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraLenka Záveská

Kde hledat informace k nemovitostem na internetu?

Aktualizováno: 3. 8. 2021

Vlastníte nemovitost, nebo plánujete pořízení nové nemovitosti? Pak se vám může hodit znát způsob, jak si ověřovat informace o nemovitostech na internetu. Přinášíme tipy, jak používat dostupné nástroje na webu.


1. Nahlížení do katastru nemovitých věcí (Nahlížení do KN)

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/


Díky právu na veřejný přístup k informacím jsou, zaplať pánbůh, bezplatně dostupné základní informace z rejstříku nemovitostí. Tento rejstřík nemovitostí však doznal před nedávnem významné změny - od 12. 6. 2021 se pro zobrazení podrobnějších informací k nemovitosti musíte přihlásit, nebo opsat kontrolní kód. Bez toho se například nedozvíte, kdo nemovitost vlastní. Důvodem k tomuto kroku byla nežádoucí hromadná strojová vytěžování informací z katastru, kterým se tímto způsobem snaží katastrální úřad zabránit. I nadále se však můžete po přihlášení nebo zadání kódu poměrně jednoduše dozvědět, kdo je vlastníkem nemovitosti, jestli je nemovitost nějak zatížena (zástavní právo, věcné břemeno, exekuce aj.), nebo zobrazit katastrální mapu a zjistit tak, kde se nemovitost nachází.


Kromě bezplatných informací máte možnost v nahlížení do katastru nemovitostí koupit i úplné informace, včetně podrobnější identifikace majitele, popřípadě další informace o případných závazcích souvisejících s držením nemovitosti jako jsou např. zástavy a věcná břemena apod. Platba proběhne online kartou, požadované informace se dozvíte ihned.

Úvodní strana Nahlížení do KN
Úvodní strana Nahlížení do KN

Nemovitosti lze vyhledávat podle parcelního čísla, podle čísla stavby, podle čísla bytové jednotky, nebo podle čísla listu vlastnictví (LV). Musíte ale znát alespoň některý údaj.


Údaje o listinách k nemovitostem

Od roku 2014 jsou všechny podané listiny okamžitě skenovány. Na žádost a za úplatu budou žadateli, který musí Katastrálnímu úřadu poskytnout své nacionále a důvod požadavku, poskytnuty. Na starší listiny se musí chvíli čekat, jelikož jsou skenovány v závislosti na tom, jestli o jejich opis měl v minulosti již někdo zájem.


Příklad: Podle obrázku níže nebyl k nemovitosti zapsán cenový údaj. To znamená, že listina o převodu byla na katastr vložena ještě před rokem 2014, protože teprve od roku 2014 je tento údaj sledován.

Pokud se tedy nemovitost převáděla od roku 2014 dále, v kolonce „Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj“ se objeví číslo řízení, např. V-9999/2020-604 („V“ označuje vklad, „9999“ pořadí, v jakém byl v kalendářním roce podán na katastrální úřad, „2020“ rok řízení a „604“ je číslo katastrálního pracoviště).


V zásadě se nemusíte stresovat, když nemůžete doma najít např. kupní smlouvu, každé katastrální pracoviště tyto dokumenty uchovává ve svém archivu a je možné se k nim tímto způsobem dostat. Jen musíte kontaktovat správné katastrální pracoviště, jelikož jednotlivá pracoviště mají oddělené agendy. Pokud nepoužíváte Dálkový přístup do KN, což je registrovaný účet, který používají větší subjekty jako banky, státní instituce, realitní kanceláře aj., musíte se na katastrální úřad vypravit osobně a smlouvu vám ofotí na počkání.

Měření vzdálenosti, plochy a obvodu

Užitečná je také funkce orientačního měření vzdálenosti a měření plochy a obvodu. Kliknutím do mapy se dostanete do náhledu. Ale pozor - tyto údaje jsou skutečně jen orientační a nelze je uplatnit v terénu pro vytyčení pozemků a oplocení. S tím se obraťte na geodéty.


2. iKatastr

https://www.ikatastr.cz/

V případě, že neznáte adresu dotčené nemovitosti, ani jiný údaj, budete se těžko v Nahlížení do KN orientovat. Pokud ale dokážete místo alespoň vyhledat na mapě, bude pro Vás užitečná aplikace iKatastr (https://www.ikatastr.cz/), kde pouhým kliknutím do mapy zjistíte základní identifikační údaje, podle nichž následně můžete vyhledávat a ověřovat si potřebné informace v Nahlížení do KN.


Povodňová mapa

Pokud si chcete ověřit nebezpečí povodně, bude se Vám hodit povodňová mapa. Ve „vrstvy“ zaškrtněte záplavové zóny a zároveň 5letá, 20letá a 100letá voda a v mapě uvidíte, kam až sahá povodňové nebezpečí.

Pojišťovny obvykle vycházejí ze svých vlastních map, např. http://www.cap.cz/kalkulacky-a-aplikace/povodnove-mapy. Přístup jednotlivých pojišťoven se však v rámci stejné adresy může v praxi lišit.


3. Mapy.cz a Google Maps

https://mapy.cz/

https://www.google.cz/maps


Dalším praktickým nástrojem jsou nejčastěji používané mapové podklady na Googlu (Google Maps) a na Seznamu (Mapy.cz). Obě aplikace mají možnost zobrazit 3D náhled v lokalitách, kde stihli tento záznam pořídit, u Google map je to funkce StreetView a u Mapy.cz se funkce jmenuje Panorama.


Místa, která jsou tímto způsobem nasnímána, se neustále rozšiřují a záběry jsou průběžně aktualizovány. Obecně se dá říct, že nejstarší záběry pocházejí už z roku 2011 na Google Maps, kdy se s touto technologií teprve začínalo. Doporučuji tedy věnovat pozornost datu pořízení snímku, které bývá uvedené v rohu obrázku. Během 10 let se předmětné místo mohlo radikálně změnit.


V Mapy.cz dokonce můžete dokonce pracovat podobně jako v iKatastru a zobrazovat informace z Nahlížení do KN. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat možnost "Co je zde?", vpravo pak vyberete "Informace o parcele v Katastru nemovitostí".


To jsou základní nástroje bez kterých se při ověřování skutečností o nemovitostech neobejdete.


Příště se podíváme na to, proč může být stavebním pozemkem i parcela vedená v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, nebo třeba orná půda a proč z katastru údaje o potenciálním využití pozemků v katastru nemovitostí nenajdete.


Další užitečné stránky:

Státní správa zeměměřičství a katastru:

· https://www.cuzk.cz/


Finanční správa:

· Stránky finančního úřadu https://www.financnisprava.cz/

· Databáze tiskopisů https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

163 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page